Điều khoản Sử dụng

Chào mừng bạn đến với Lienketmang.com. Trang web này được cung cấp cho bạn dưới các điều khoản và điều kiện sau đây. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận các điều khoản này mà không có bất kỳ điều kiện hay giới hạn nào khác.

1. Sử dụng Trang web

a. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật pháp và quy định có liên quan và sẽ không sử dụng trang web cho mục đích bất hợp pháp hoặc cấm định nào.

b. Bạn đồng ý không sử dụng trang web để phạm pháp, gây hại hoặc xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác.

2. Bản quyền và Sở hữu Trí tuệ

a. Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, đồ họa, biểu tượng, hình ảnh và video, là tài sản của Lienketmang.com hoặc các bên cung cấp nội dung.

b. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc tái sử dụng bất kỳ phần nào của trang web hoặc nội dung trên trang web mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Thay đổi và Chấm dứt Dịch vụ

a. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc chức năng trên trang web mà không cần thông báo trước.

b. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bên thứ ba về bất kỳ sự thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt nào của dịch vụ.

4. Bảo mật và Thông tin cá nhân

a. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ cho mục đích mà bạn đã đồng ý.

b. Thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng xem phần "Chính sách Bảo mật" trên trang web.

5. Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau bất kỳ thay đổi nào đều tương đương với sự chấp nhận của bạn với các thay đổi đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@lienketmang.com.

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.